Būrėja

Būrėjos Vilniuje Jeigu Kada Klausia Pranašystės Tai Tik Pas Profetą Λ.ϒ.

Posted in Būrėja, Būrėjas by Būrėja on balandžio 15, 2010

██████  ████  ███  ████

Būrėja individualioje erdvės estetikoje atkuria pasąmonės tikrovę.
Lietuvos Dvasinis Vadovas Algirdas

dvasinis@yahoo.com (paverskite kiekvieną dieną savo asmeniniu šedevru)

.

Abbott Handerson Thayer — Sparnuota figūra

.

Profetas, mistikas, filosofas ir mąstytojas  Algirdas    Λ.ϒ.

Reklama

Būrėja Vilniuje Nedrįso Žengti Į Slapčiausią Būrimo Saloną Pas Λ.ϒ.

Posted in Būrėja, Būrėjas by Būrėja on balandžio 15, 2010

███  ████  ████  ████

Būrėja vidiniame ateities atsitiktinume sukuria judėjimą.
Lietuvos Dvasinis Mokytojas Algirdas

dvasinis@yahoo.com (jis nekalba apie laiką, jis kalba apie pasirinkimus)

.

Andrea Pozzo — Angelas Sargas

.

Profetas, mistikas, filosofas ir mąstytojas  Algirdas    Λ.ϒ.

Būrėjos Vilniuje 2010 ir Pasąmonės Būrimo Salonas Vilniuje Pas Λ.ϒ.

Posted in Būrėja, Būrėjas by Būrėja on balandžio 14, 2010

██ ██   ██ ████   ██████

Būrėja autentiškoje individualumo veikloje sukuria pasąmonės reginį.
Lietuvos Dvasinis Vadovas Algirdas

dvasinis@yahoo.com (sunkumai yra skirti, kad pabusti, o ne užmigti)

.

Guercino — Šv. Francis ir grojantis smuiku angelas

.

Profetas, mistikas, filosofas ir mąstytojas  Algirdas    Λ.ϒ.

Būrėja Judita, Būrėja Joana, Būrėja Inga ir Būrėja Jadvyga Ties 2011

Posted in Būrėja, Būrėjas by Būrėja on balandžio 13, 2010

███████  ████  ███

Būrėja minties formose atpažįsta ateities vaizdinio savastį.
Lietuvos Dvasinis Mokytojas Algirdas

dvasinis@yahoo.com (viskas ko Jums reikia yra Jūsų viduje, tereikia pradėti)

Būrėja Regina, Būrėja Danutė, Būrėja Dalia, Būrėja Rasa, Būrėja Rita …

Posted in Būrėja, Būrėjas by Būrėja on balandžio 13, 2010

████  ████  ████  ████

Būrėja doroviniame atsitiktinume konstatuoja ateities veiksmo pranašumą.
Lietuvos Dvasinis Vadovas Algirdas

dvasinis@yahoo.com (geriausi sapnai nutinka kai Jūs nemiegate)

Būrėja Natalija, Būrėja Vanda, Būrėja Sveta, Būrėja Valentina, Būrėja Valė

Posted in Būrėja, Būrėjas by Būrėja on balandžio 13, 2010

██  ████  ██  ██████

Būrėja individualybės tikrumą perkelia į ateities turinį.
Lietuvos Dvasinis Vadovas Algirdas

dvasinis@yahoo.com (gyvenimas neturi apribojimų išskyrus tuos, kuriuos sukūrėte)

Būrėja Gerda, Būrėja Virginija, Būrėja Staselė, Būrėja Audronė Ties 2010

Posted in Būrėja, Būrėjas by Būrėja on balandžio 13, 2010

███ ████   ████  ██

Būrėja veiklos santykyje išskiria ateities tikrumą.
Lietuvos Dvasinis Mokytojas Algirdas

dvasinis@yahoo.com (pasirinkus viltį, viskas yra įmanoma)

Būrėja Silvija, Būrėja Irena, Būrėja Aldona, Būrėja Galina, Būrėja Angelė?

Posted in Būrėja, Būrėjas by Būrėja on balandžio 13, 2010

███████  ██████  ███

Būrėja bendroje sąmonės formoje susieja susvetimėjusius apibrėžtumus.
Lietuvos Dvasinis Vadovas Algirdas

dvasinis@yahoo.com (jeigu negalite būti poetu, tapkite eilėraščiu)

Būrėja Vilniuje Padeda, Gydo, Pataria ir Išklauso

Posted in Būrėja, Būrėjas by Būrėja on balandžio 13, 2010

████  █  ██  ██  █    

Būrėja jausminiam tapsmui suteikia loginio vaizdo geometriją.
Lietuvos Dvasinis Mokytojas Algirdas

dvasinis@yahoo.com (žvelkite į saulę ir niekada nematysite šešėlio)

Būrimo Salonai Vilniuje bei Geriausias Būrimo Salonas Vilniuje Pagal Λ.ϒ.

Posted in Būrėja, Būrėjas by Būrėja on balandžio 13, 2010

███  █ █  █  ██

Būrėja individualybės ribose sudaro ateities taškų erdvę.
Lietuvos Dvasinis Vadovas Algirdas

dvasinis@yahoo.com (gailestis dėl prarasto laiko tėra tik dar didesnis laiko praradimas)

Būrėjas Aleksandras, Būrėjas Mailinauskas, Būrėjas Azanovas – Kas Jie?

Posted in Būrėja, Būrėjas by Būrėja on balandžio 13, 2010

███ ██    ██

Būrėjas ateities tikrovėje atpažįsta realybės savastį.
Lietuvos Dvasinis Mokytojas Algirdas

dvasinis@yahoo.com (ne tai į ką žiūrite yra svarbu, o tai kaip tai matote)

Būrėjas Sergejus, Būrėjas Petras, Būrėjas Leopoldas – Kas Jie?

Posted in Būrėja, Būrėjas by Būrėja on balandžio 13, 2010

█████  █  █  ██

Būrėjas apibrėžia rezultatą kaip aplinkybę tiesos atžvilgiu.
Lietuvos Dvasinis Vadovas Algirdas

dvasinis@yahoo.com (Jūs žinote daugiau negu galite įsivaizduoti)

Mistikas Vilniuje Atveria Individualią Ateities Tikrovę Širdimi

Posted in Būrėja, Būrėjas by Būrėja on balandžio 13, 2010

██  ████ ██  ██  ████

Būrėja visumos pusiausvyrą išskaido poelgių priešpriešose.
Lietuvos Dvasinis Mokytojas Algirdas

dvasinis@yahoo.com (kai šansai yra vienas iš milijono – būkite tuo vienetu)

Geriausia Būrėja Vilniuje Yra Geriausia Būrėja Lietuvoje Sako Profetas

Posted in Būrėja, Pranašas by Būrėja on balandžio 12, 2010

███████  ██  ██   ████ ██

Būrėja betarpiškai patiriamą tikrovę keičia turinio tikrumu.
Lietuvos Dvasinis Vadovas Algirdas

dvasinis@yahoo.com (apšvieskite rytojų šia diena)

Būrėja Vaiva, Būrėja Svetlana, Būrėja Zoja, Būrėja Vanda, Būrėja Rita

Posted in Būrėja, Būrėjas by Būrėja on balandžio 12, 2010

██ ███ ███ ██   █████   ██

Būrėja sąvokos veiklą perkelia į realizuojamos tikrovės įžvalgas.
Lietuvos Dvasinis Mokytojas Algirdas

dvasinis@yahoo.com (mes nedainuojame nes esame laimingi, mes esame laimingi nes mes dainuojame)

Būrėja Vilniuje ir Dabarties Horizontas Pagal Ateities Būrėją Vilniuje

Posted in Būrėja, Būrėjas by Būrėja on balandžio 11, 2010

█████  ████  ████  ██

Būrėja visuotinės esmės turinyje apibrėžia individualumo įvairovę.
Lietuvos Dvasinis Vadovas Algirdas

dvasinis@yahoo.com (kartais tereikia sustoti ir pajusti gėles aplink)

Būrėja iš Vilniaus ir Moderniausia Būrimo Technologija

Posted in Būrėja, Būrėjas by Būrėja on balandžio 11, 2010

██  ███  ████  ██  ████

Būrėja trukmės požiūriu išeina už apibrėžtumo ribų.
Lietuvos Dvasinis Mokytojas Algirdas

dvasinis@yahoo.com (tie, kurie mokosi dainuoti visada suras dainą)